O vecdsizler ki,ruhu şekilde yitirirler;
Namazla başlamaz da namazla bitirirler…

1974