Mezardadır timsali
Millete babalığın.
Ölmez ölü misali,
Ruhu, kalabalığın…