bana yakan gözlerle bir kerecik baktınız,
ruhuma büyük temel çivisini çaktınız