Dünyayı yererken de yine onunla ilgim;
Nefse el süremiyor kara tahtada silgim…

(1982)