Nasıl_niçin delisi aklı susturmakta iş;
Sırtında binlerce yük namaza durmakta iş…

1978