İnsan…İplikte büklüm, suda bir anlık suret…
ALLAH…Olmanın O’na mahsus olduğu kudret…

(1974)