İki tip tanıyorum bu devrin utanmazı;
Biri dinde hokkabaz,biri küfür cambazı…

1977