O demde ki, perdeler kalkar, perdeler iner,
Azrail’e ‘hoş geldin! ‘ diyebilmekte hüner…