Alemin küfre göre hem başı hem sonu hiç
İki hiç arasında varlık olur mu ki hiç?