Görmemek için bakan,mavi,siyah,ela,göz!
Köre görünse şaşmam sana görünmeyen öz!

1977