sesimi alıp da kaybetse rüzgar,
versem gözlerimi bir sonsuz renge!
içimde bir mahşer uğultusu var;
ruhumdur çağıran tenimi cenge

gözlerim bir kuyu dilim kördüğüm
bir görünmez alem olsa gördüğüm
mermer bir kabuğa girip ördüğüm
kapansam içimden gelen ahenge