Gecekondu yapısı, bir üfürüklük eser…
Elbet beklenen rüzgar bir gün Kıbleden eser!..