Bana biricik gıda,aç ve susuz.düşünmek;
Sizinde düşünceniz,yemek,yatmak,eşinmek!

1974