Akıl akıl olsaydı adı gönül olurdu.
Gönül gönlü bulsaydı bozkırlar gül olurdu..